Zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za građansko pravo, od 2003. godine, najprije kao asistentica i viša asistentica, potom kao docentica, da bi 2016. godine bila izabrana za izvanrednu profesoricu. Zaposlenje na Pravnom fakultetu prekinula je u razdoblju od 2005. do 2008. godine, kad je obnašala dužnost zamjenice ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Prije dolaska na Pravni fakultet, od 2001. do 2003. godine, bila je zaposlena kao pravna savjetnica i voditeljica odjela za medije, mehanička prava i nove tehnologije u Hrvatskom društvu skladatelja Zaštita autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP). Prvo radno iskustvo kao pravnica stekla je u tvrtki Emporion, d.o.o., Zagreb, od 1998. do 2001. godine.

 

Obavljala je brojne stručne poslove. Od 2017. godine surađuje kao međunarodni ekspert u području autorskog prava sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO) u projektima pravne pomoći u Albaniji te u Bosni i Hercegovini. Surađivala je s Pohl Consulting & Associates GmbH iz Berlina te Danskim uredom za patente i žigove kao konzultantica u projektu pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva na Kosovu, financiranog sredstvima Europske unije, 2013. i 2014. godine. Od 2010. do 2012. godine bila je konzultantica Europske patentne organizacije u projektima pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva u Crnoj Gori i na Kosovu, koji su također bili financirani iz sredstava Europske unije. Kao ekspertica je bila pozvana 2012. godine od nadležnih tijela pojedinih država članica za obavljanje stručnih poslova u području intelektualnog vlasništva u Albaniji. Od 2011. godine do danas angažirana je na više projekata na Sveučilištu u Zagrebu koji su financirani iz sredstava Europske unije ili kreditom Svjetske banke a odnose se na transfer tehnologije i intelektualno vlasništvo.

 

Bila je predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava od 2005. do 2009. godine te predsjednica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva od 2007. do 2013. godine. Kao članica radnih skupina sudjelovala je u pripremi pregovora s Europskom unijom za poglavlje 7. - Pravo intelektualnog vlasništva te za poglavlje 26. - Obrazovanje i kultura. Bila je i članica Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra od njegova osnivanja 2008. godine, u različitim sastavima toga tijela, sve do prosinca 2016. godine. Arbitrica je na Listi arbitara pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 2014. godine do danas.

 

1. srpnja 2018. godine ministrica kulture u Vladi Republike Hrvatske, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, imenovala ju je svojom posebnom savjetnicom.RM